Jeugdbeleidsplan 2020-2025

Jeugdbeleidsplan 2020-2025

In 2016-2017 is het vorige Jeugdbeleidsplan compleet opnieuw gemaakt en geschreven. In eerste instantie was dit document voor 3 seizoenen geschreven en geldt dus t/m 2020. Dit Jeugdbeleidsplan is destijds als levend document gepresenteerd en als download beschikbaar gemaakt op de website. Inmiddels is er veel veranderd binnen onze jeugdopleiding. Zo is er sinds een aantal jaar een bevlogen Hoofd Opleidingen aan onze mooie club verbonden, zijn we gaan werken met het gelijke kansen model en bovenal is, na een hectische en gespannen tijd, de rust terug binnen de vereniging en zijn we met elkaar aan het bouwen aan mooie gedegen jeugdopleiding.

Al deze ontwikkelingen hebben ons ertoe gebracht om het oude Jeugdbeleidsplan eens van de plank te halen en te verversen. In het vorige voetbalseizoen zijn we al gestart met het herschrijven van dit plan. Door de Covid-19 perikelen en al het extra werk dat dit met zich mee heeft gebracht, is het publiceren van dit nieuwe plan even op de achtergrond geraakt. Toch hebben we tijd gevonden om de puntjes op de I te zetten, zodat we onze leden (en ouders van onze leden) met gepaste trots dit nieuwe Jeugdbeleidsplan kunnen presenteren.

We hopen van harte dat we elkaar op korte termijn weer op en om de voetbalvelden kunnen zien en spreken en dat jullie snel weer de mogelijkheid krijgen, om jullie zoon, dochter, broer, zus en andere vrienden en bekenden aan te moedigen bij hun wedstrijden.

Jeugd Technisch Kader en Jeugdcommissie

Bekijk het plan hier: Jeugd Beleids Plan 2020-2025.
Daarnaast is het ook terug te vinden op de pagina Downloads


Uitnodiging leidersavond (Update: aanpassing aan de agenda)

Uitnodiging leidersavond

Het seizoen 2020-2021 staat op het punt te beginnen en ook in dit seizoen is er weer een belangrijke taak weggelegd voor de leiders van de jeugdteams. De coördinatoren nodigen daarom de leiders van de jeugdteams uit voor een leidersavond waarop een toelichting wordt gegeven op taken van de jeugdleiders.

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Datum en tijdstip

Voor de leiders

van de teams

Coördinator

dinsdag 25 augustus 19.30 – 20.30 uur

JO10

Bert Oosterveld

dinsdag 25 augustus 20.30 – 21.30 uur

JO11

Bert Oosterveld

woensdag 26 augustus 19.30 uur

JO13, JO14 en JO15

Reinier van der Steege

donderdag 3 september 18.45 uur

JO8 en JO9

Edgar Suurmeijer

Vrijdag 28 augustus 19.00 uur

JO17 en JO19

Lidia de Boer

Wordt nog ingepland

JO7

Allard van Weringh

Wordt nog ingepland

JO12

Bert Oosterveld

Met sportieve groet,

Coördinatoren Jeugdcommissie FC Zuidlaren.


Leiders voor jeugdteams gezocht!

Leiders voor jeugdteams gezocht!

Het seizoen 2020-2021 staat op het punt te beginnen en ook in dit seizoen is er weer een belangrijke taak weggelegd voor de leiders van de jeugdteams. Wat die taak precies omvat staat beschreven in het document “Handleiding voor een Leider/Coach bij de jeugd van FC Zuidlaren” (https://fczuidlaren.nl/wp-content/uploads/2018/08/Handleiding-voor-een-leider-coach-bij-FC-Zuidlaren.aug18.pdf).

Omdat een team niet aan het seizoen kan starten zonder leider zijn we met spoed nog op zoek naar leiders voor de volgende teams:

· JO11-3
· JO15-2
· JO17-2

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.

JO11 – Bert Oosterveld – 06 20 33 21 77
JO15 – Reinier van der Steege – 06-14276877
JO17 – Lidia de Boer – 06-11345237

Met sportieve groet,

Jeugd technische kader & Jeugdcommissie FC Zuidlaren.


Voorlopige teamindeling JO7 t/m JO10.

In de bijlagen vindt u de voorlopige teamindeling voor de teams JO7 t/m JO10.

De teamindeling is met veel zorg en aandacht tot stand gekomen. Wij willen benadrukken dat de teamindelingen niets zeggen over de potentie van uw zoon/dochter op de lange termijn. De teamindelingen zijn alleen een weergave van onze inschatting van hun niveau op dit moment.

Het JTK heeft in het hele seizoen de ontwikkeling en prestaties van de teams en spelers gevolgd en op basis daarvan de selectieteams ingedeeld. Selectieteams zijn komend seizoen de teams JO10-1, JO9-1, JO9-2 en JO8-1. Waarbij JO9-1&JO9-2 beide in de hoofdklasse uitkomen en qua niveau dus geen verschil maken.

De Jeugdcoördinatoren hebben samen met het JTK de overige teams ingedeeld. Ook dit jaar zijn de wensen van de spelers bij de leiders en trainers geïnventariseerd. In verband met de Coronamaatregelen is dat dit jaar via mail gebeurd. Bij de teamindeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met deze wensen, persoonlijke voorkeuren (samenspelen met vrienden en/of vriendinnen), teamsamenstellingen uit het verleden en de grootte van de teams. Deze teams zijn niet ingedeeld op niveau, het zijn allemaal mix teams met verschillende niveaus.

Voor de JO7 geldt dat de teamindeling op een ouderavond, aan de start van het seizoen, gemaakt wordt. In deze groep komen vaak nog extra aanmeldingen binnen na de zomer. Ouders kunnen tegen die tijd voorkeuren aangeven, waar wij rekening mee kunnen houden.

Voor de JO10, JO9, JO8 en JO7 geldt dat alle teams binnen één categorie tegelijk trainen. Dit doen we volgens het gelijke kansen model. Dat houdt in dat er 1 hoofdtrainer op de gehele groep staat en dat er verschillende (jonge) trainers op het veld de oefeningen begeleiden. De samenstelling van de trainingsgroepen variëren regelmatig.

Verder zijn er verschillende categorieën waar teams nu al vol zitten. In de loop van het seizoen zou dit kunnen betekenen dat we teams moeten herverdelen wanneer er nog een aantal extra leden bij komt.

Vragen over de indeling kunt u via mail stellen aan de Jeugdcommissie (jeugdcommissie@fczuidlaren.nl), u krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

 


Belangrijk bericht voor de deelnemers aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe!!

Belangrijk bericht voor de deelnemers aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe!!

Beste ouders/verzorgers die gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe,

Op verzoek van het fonds en als herinnering voor u publiceren wij dit bericht op onze site. De aanvraag voor Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe stopt op 30 juni 2020. Als uw kind ook volgend schooljaar, na 30 juni, deel wil nemen aan sport en/of cultuur, dan moet er een nieuwe aanvraag komen. Als u niets doet is het gevolg dat u de sport of cultuuractiviteit na 1 juli zelf moet betalen.

Graag uw aandacht hiervoor.

Bekijk de campagne op https://www.magikweermeedoen.nl/


Teamindeling JO11 tm J/MO19 2020-2021

Teamindeling JO11 tm J/MO19 2020-2021

In de bijlagen vindt u de voorlopige teamindeling voor de teams JO11 t/m JO19.

De indeling van de teams JO7 t/m JO10 volgt naar verwachting op 16 juni in verband met de aanmeldingen die op dit moment nog binnenkomen

De teamindeling is met veel zorg en aandacht tot stand gekomen. Wij willen benadrukken dat de teamindelingen niets zeggen over de potentie van uw zoon/dochter op de lange termijn. De teamindelingen zijn alleen een weergave van onze inschatting van hun niveau op dit moment.

Het JTK heeft in het hele seizoen de ontwikkeling en prestaties van de teams en spelers gevolgd en op basis daarvan de selectieteams ingedeeld. Selectieteams zijn komend seizoen de teams JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO12-1, JO11-1, JO11-2 en JO10-1.

De Jeugdcoördinatoren hebben samen met het JTK de overige teams ingedeeld. Ook dit jaar zijn de wensen van de spelers bij de leiders en trainers geïnventariseerd. In verband met de Coronamaatregelen is dat dit jaar via mail gebeurd. Bij de teamindeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met deze wensen, persoonlijke voorkeuren (samenspelen met vrienden en/of vriendinnen), teamsamenstellingen uit het verleden en de grootte van de teams. Deze teams zijn niet ingedeeld op niveau, het zijn allemaal mix teams met verschillende niveaus.

Vragen over de indeling kunt u via mail stellen aan de Jeugdcommissie (jeugdcommissie@fczuidlaren.nl), u krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Team-indelingen:


Vacature jeugdcoördinator JO8 en JO9

Voor de jeugdcommissie van Fc Zuidlaren zijn wij op zoek naar een enthousiaste coördinator voor de leeftijdscategorie JO8 en JO9. Samen met de overige leden van de jeugdcommissie zorg je ervoor dat het jeugdvoetbal zich binnen de vereniging kan ontwikkelen.
De jeugdcoördinator is het aanspreekpunt voor leiders en ouders van de betreffende leeftijdsgroep m.b.t. de organisatie van wedstrijden op het veld en in de zaal, training en nevenactiviteiten. De jeugdcoördinator rapporteert aan de voorzitter van de jeugdcommissie.

Taken algemeen
• De jeugdcoördinator is aanwezig bij vergaderingen van de jeugdcommissie
• De jeugdcoördinator is aanwezig bij het jeugdleidersoverleg (minimaal 2 x per jaar).
• De jeugdcoördinator controleert of alle en de juiste teaminformatie op de FC Zuidlaren-website komt.

Taken bij start van het seizoen
• Overlegt met de leiders, trainers, JTK en JC inzake teamindeling
• Zorgdragen voor de juiste kleding van leiders
• Zorgdragen dat alle leiders hun wedstrijdmaterialen in bezit krijgen (ballen, waterzak etc)
• Het informeren van leiders van de betreffende teams
• Aanwezig op trainingsveld gedurende de eerste 2 weken van het voetbalseizoen.

Taken In de winterperiode:
• Aanspreekpunt bij vragen/problemen

Taken na het seizoen:
• Neemt deel aan het overleg over de indeling van de teams
• Inname van kleding en materialen van leiders

Taken bij aan- en afmeldingen:
• De jeugdcoördinator neemt contact op met nieuwe leden.
• De jeugdcoördinator heeft overleg met het technisch Kader over het indelen van nieuwe spelers tijdens het seizoen.
• Hij/zij verleent informatie aan de ouders van de nieuwe leden.
• De Jeugdcoördinator neemt contact op bij afmeldingen van leden en doet navraag naar de reden. Hij/zij informeert leiders en voorzitter jeugdcommissie
• De jeugdcoördinator zorgt voor attenties t.a.v. zieke en / of geblesseerde spelers (in overleg met de leiding van het team), trainers en leiders.

Tijdsinvestering

• Gemiddeld 2 uren per week

Heb je interesse om de vereniging op deze manier te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de juiste kaders geschept worden om het jeugdvoetbal mogelijk te maken binnen de vereniging, meld je dan bij de voorzitter van de jeugdcommissie, Maureen Breuklander (jeugdcommissie@fczuidlaren.nl ) Indien u het wenselijk vindt, kunt u de aankomende periode al voor de zomerstop met de huidige jeugdcoördinator van de JO8/JO9 en de jeugdcommissie meedraaien.


Hervatting trainingen JO7 t/m JO12

In de bijlagen kunt u lezen dat FC Zuidlaren de jeugdtrainingen per 29 april weer gaat hervatten voor de JO7 t/m JO12. In eerste instantie 1 maal per week, maar indien alles goed en soepel verloopt kunnen we mogelijk uitbreiden naar 2 maal per week.

Voor de JO13 t/m JO19 zijn er nog geen gezamenlijke trainingen. We blijven ons wel orienteren op mogelijkheden. Vooralsnog hebben we voor deze voetballers de FCZ Training & Fun. Iedereen kan op zijn eigen moment bezig met deze eenvoudige en individuele oefenvormpjes. We delen een training voor maandag t/m donderdag en een training voor vrijdag t/m zondag. Het voorbeeld van de Kracht- & Coordinatie oefening van deze week, vindt je hier
https://youtu.be/VYWO_lZak40

Wij wensen iedereen veel voetbalplezier.

Jeugdcommissie en Jeugd Technisch Kader


Kom voetballen bij FC Zuidlaren!

Kom voetballen bij FC Zuidlaren!

Nieuwe jeugdleden welkom bij FC Zuidlaren

Zoals iedereen weet zijn het bijzondere tijden en ligt het verenigingsleven al enige tijd stil. Dat is natuurlijk erg vervelend voor al onze voetballende leden, want zij komen op deze manier veel minder aan voetballen toe, dan ze gewend zijn. Maar het is natuurlijk ook erg jammer voor de jeugd in Zuidlaren die er aan zitten te denken om volgend seizoen te gaan voetballen en dus ook lid te worden van FC Zuidlaren. Normaliter zouden we verschillende ‘mee-train’ momenten aanbieden om aan het voetvallen te ruiken, maar dat gaat helaas op dit moment niet.

Dit is wel het moment dat we druk bezig zijn met de teamindeling van het volgende seizoen. In deze indeling willen we natuurlijk graag de nieuwe aanmeldingen meenemen. Voor het nieuwe seizoen kunnen jeugdspelers zich aanmelden als lid van FC Zuidlaren. Nieuwe jeugdleden die zich voor 15 juni 2020 aanmelden, zullen voor het nieuwe seizoen sowieso in een team ingedeeld worden.

De jeugdopleiding van FC Zuidlaren

De jeugdopleiding staat al meerdere jaren als een huis. We werken in iedere leeftijdscategorie met selectieteams en met basisteams. Komend seizoen starten we voor het eerst met team in de JO14 categorie en in de JO16 categorie. De JO14-1 wordt een selectieteam, de JO16-1 schrijven we in als basisteam. Onze JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 spelen allemaal Hoofdklasse. We werken bij FC Zuidlaren met het gelijke kansen principe. In de praktijk betekent dit voor de bovenbouw (JO13 t/m JO19), dat we om de week op vrijdag een 3e trainingsmoment aanbieden. Dit is verplicht voor spelers in de selectieteams en facultatief voor spelers in basisteams. Voor de onderbouw (JO7 t/m JO9) en de middenbouw (JO10 t/m JO12) betekent dit dat we met alle teams in 1 leeftijdscategorie op hetzelfde moment trainen. Dat betekent dus dat alle spelers met de dezelfde ballen, op hetzelfde veld, onder dezelfde omstandigheden en onder dezelfde trainers trainen. Per trainingsmoment wisselen we zelfs ook nog in de samenstelling van de groepen en ook de trainers wisselen van groep. Op de zaterdagochtend bieden we kaboutertraining voor de allerjongsten (4-5 jaar), hiervoor hoef je geen lid te worden.

Daarnaast bieden we met enige regelmaat op de vrijdagmiddag de FCZ Voetbalacademie aan. Deze trainingen worden gegeven door onze HJO samen met onze selectietrainers. Tegen een geringe betaling kunnen alle spelers uit de onderbouw en middenbouw deelnemen aan deze extra trainingen. De opbrengsten van deze Voetbalacademie komen allemaal ten goede van onze jeugdopleiding.

Positief Opgroeien

Vanuit de gemeente worden wij geholpen en ondersteund in het project Positief Opgroeien bij de Sportvereniging (POD sport). Het doel van dit project is dat we een veilige plek om te sporten bieden aan iedereen die dat wil. Daarnaast betekent dit dat we op ons sportpark de “Basis 11”’ van FC Zuidlaren hanteren. Dit zijn gedragsregels waarvan we verwachten dat iedereen, die bij ons op het sportpark zich er aan houdt. Deze gedragsregels zijn terug te vinden op meerdere plekken op het park en in de kantine, maar ook op https://fczuidlaren.nl/nieuws/positief-coachen-en-veilig-sportklimaat/

Meidenvoetbal

Op dit moment spelen we alleen met een MO19 team. Binnen alle andere leeftijdscategorieën spelen de meiden samen met jongens. Wij staan open voor het starten met meerdere meidenteams van de MO13 als daar animo voor is. Meiden die in de O12 categorie of lager zitten, spelen sowieso samen met jongens.

Extra activiteiten

Naast het reguliere voetballen bieden we nog tal van andere leuke activiteiten aan voor de jeugd. Zo werken we bij thuiswedstrijden van ons 1e zaterdagteam met de pupil van de week, organiseren we aan het eind van het seizoen grote toernooien, bieden we iedere winterperiode een FIFA toernooi, organiseren we een spectaculaire opening van het seizoen en plannen we meerdere kleinere voetbal (mid)dagen gedurende het seizoen. Ook hebben we een Junior Bestuur, wat bestaat uit jeugdspelers uit alle leeftijdscategorieën, waar we een aantal keer per jaar mee om tafel zitten om te kijken wat de wensen van onze jeugdvoetballers zijn.

Kortom……. mocht je interesse hebben om lid te worden van onze mooie vereniging, dan kan je altijd contact opnemen met jeugdcommissie@fczuidlaren.nl voor meer informatie. Je kunt je ook direct aanmelden via https://fczuidlaren.nl/clubinformatie/leden/aanmelden/ . Iedereen die zich voor 15 juni 2020 aanmeldt, wordt gegarandeerd ingedeeld in een team.

Vriendelijke en sportieve groet,

Jeugd Technisch Kader en de Jeugdcommissie


Challenge 8

Helaas is het al weer tijd voor de laatste FCZ Voetbalchallenge van deze voetbal-loze periode. Dit keer dagen we je uit om een onvergetelijk en legendarisch voetbalmoment na te spelen. Hieronder staan wat links naar filmpjes om je te inspireren, maar je mag natuurlijk ook zelf een fragment uitkiezen om na te spelen:

We vragen je wel om bij alles wat je gaat doen rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM. Dus houdt zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand en ga niet met meer dan 3 mensen tegelijk op pad! Bovendien kun je, zoals je wel weet, de velden van FCZ niet gebruiken, omdat het sportpark gesloten is. Zoek dus, indien nodig een veldje bij je in de buurt.

Veel plezier!
JTK en de trainers