Voorlopige teamindeling JO7 t/m JO9.

In de bijlagen vindt u de voorlopige teamindeling voor de teams JO8 en JO9.

Bij de JO9 en JO8 bestaat de mogelijkheid dat in de loop van het seizoen we teams moeten herverdelen omdat er nog een aantal extra leden bij komt.

Vragen over de indeling kunt u via mail stellen aan de Jeugdcommissie (jeugdcommissie@fczuidlaren.nl), u krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Voor de JO7 geldt dat er nog geen teamindeling is gemaakt omdat in deze groep vaak nog extra aanmeldingen binnenkomen na de zomer.

JO7

JO8

JO9


ALV FC Zuidlaren

Op 2 juli as vindt de ALV FC Zuidlaren plaats om 20.00u. De  financiële stukken en de notulen van de laatste ALV zijn hieronder ter inzage. Graag vooraf een afspraak maken met Theo van der Lageweg, Tel 0621542446 om de stukken in te zien.
Het is belangrijk dat de aanmelding voor de ALV  voor 28 juni as plaats vindt  bij secretaris@fczuidlaren.nl ovv naam en emailadres.  Bij de aanmelding moeten de vragen ingediend worden voor de ALV,  indien van toepassing.

Teamindeling JO10 t/m JO19 en MO11 2021-2022

In de links hieronder vindt u de voorlopige teamindeling voor de teams JO10 t/m JO19. We zijn blij te kunnen melden dat we dit jaar ook een MO11 team hebben kunnen samenstellen.

De indeling van de teams JO7 t/m JO9 volgt binnenkort in verband met de aanmeldingen die op dit moment nog binnenkomen.

De teamindeling is met veel zorg en aandacht tot stand gekomen. Wij willen benadrukken dat de teamindelingen niets zeggen over de potentie van uw zoon/dochter op de lange termijn. De teamindelingen zijn alleen een weergave van onze inschatting van hun niveau op dit moment.

Het JTK heeft in het hele seizoen de ontwikkeling en prestaties van de teams en spelers gevolgd en op basis daarvan de selectieteams ingedeeld.

De Jeugdcoördinatoren hebben samen met het JTK de overige teams ingedeeld. Ook dit jaar zijn de wensen van de spelers bij de leiders en trainers geïnventariseerd. In verband met de Coronamaatregelen is dat ook dit jaar via mail gebeurd. Bij de teamindeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met deze wensen, persoonlijke voorkeuren (samenspelen met vrienden en/of vriendinnen), teamsamenstellingen uit het verleden en de grootte van de teams.

Vragen over de indeling kunt u via mail stellen aan de Jeugdcommissie (jeugdcommissie@fczuidlaren.nl), u krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

JO10

JO11 en MO11

JO12

JO13

JO14

JO15

JO17

JO19

 


Afscheid Jan Paul Pruis

Woensdag gaf club-icoon Jan Paul Pruis zijn laatste training bij FCZ. Vanaf de F-jes stond hij op het veld en langs de lijnen om een van onze jeugdteams te begeleiden en training te geven. Enorm bedankt voor jouw inzet en jouw bijdrage aan onze jeugdopleiding de afgelopen 12 jaar!! TOPPER!!

.                                                 


Voorlopige indeling Senioren teams FC Zuidlaren seizoen 2021-2022 Recreatie

Zaterdag 2                         

1      Sven Herweijer

2      Wessel van der Veen

3      Jorik Davids

4      Roel Veenstra

5      Thijs Werkman

6      Olivier Roos

7      Riemer Siccama

8      Janiek Wouda

9      Pepijn Evers

10   Ruben Meester

11   Bram Bakker

12   Guillermo Heersema

13   Melvin Aling

14   Julian Broekema

15   Bram Reenders

16   Vincent Filippo

17   Finn Roorda

18   Robin Schadeberg

19   Tom Elema

20   Daan Werkman

21   Merijn Poel

 

Zaterdag 3

1      Gijs Willem Homans

2      Pelle Duiven

3      Vincent Kabel

4      Mathijs Jansen

5      Maurits Molenkamp

6      Sander Wildeboer

7      Wouter Groenewold

8      Gijs Elsinga

9      Twan Jutstra

10   Jeroen Harms

11   Lukas Mennega

12   Frank van Tongeren

13   Remco Spanhoff

14   Steffan Boetje

15   Alwin Seinen

16   Lars Kolk

17   Stefan Waninge

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 4

1      Sander de Vries

2      Jeroen Schenkel

3      Stefan Hageman

4      Jorren Hofstra

5      Thijmen Mink

6      Bart Heidekamp

7      Patrick Kremer

8      Sven Mathijsen

9      Lauren Mees

10   Mati Mees

11   Jarno Veldman

12   Kevin Fransen

13   Danilo van Zeeventer

14   Reinout Niehuis

15   Filmen Brhane

16   Wouter Nieswaag

17   Mart Ruchti

18   Arjan Sijbring

19   Ite vd Broek

20   Ian Oosting

 

Zondag 2

1      Leon Davids

2      Yander Elling

3      Pim Perk

4      Kevin Mellens

5      Dick Scholte

6      Richard Wierda

7      Vincent van der Borg

8      Robin Knol

9      Jessey Dodde

10   Marcello Frau

11   Jeroen Jorna

12   Floris Borgman

13   Marco Hoek

14   Roy Buitenkamp

15   Emiel Wierda

16   Gijs Verburg

 

Zondag 3

1      Evert-Jan Prins

2      Leon Steegman

3      Wouter Drok

4      Jeroen Spekschate

5      Jeroen Springelkamp

6      Michiel Kanon

7      Arne Blaauboer

8      Eildert Jager

9      Theo van de Lageweg

10   Jean Gevers

11   Alexander Robbe

12   Marc de Keyzer

13   Gertjan van der Meulen

14   Peter Douwes

15   Patrick van Es

 

Vrouwen

1      Allette van Leeuwen

2      Annemiek Wolf

3      Gerrike van Wijk

4      Marleen Timmer

5      Liselot Hoederken

6      Mariska Mesken

7      Susan Heijenga

8      Steef Heijenga

9      Eline Gerdes

10   Olga Kolkman

 

35-1

1      Gert van der Worp

2      Jean Gevers

3      Michiel Kanon

4      Marc de Keyzer

5      Leon Steegman

6      Gertjan van der Meulen

7      Evert Jan Prins

8      Eildert Jager

9      Arjan Leeuwerke

10   Hans Kamphuis

11   Dennis Verver

12   Sjoerd Knol

13   Gertjan Steenbergen

14   Ernst-Jan Pastoor

 

35-2

1      Onno van Heusden

2      Sietse de Vries

3      Bram Schmidt

4      Edwin Molenaar

5      Sander Dales

6      Janinho Groenewold

7      Ton Moltmaker

8      Martijn Lanting

9      Alex Smit

10   Theo van de Lageweg

11   Alexander Huizinga

12   Tim Kelch

 

35-3

1      Michel Kral

2      Richard Van leeuwen

3      Vincent Kral

4      Jeroen Spekschate

5      Alexander Mertens

6      Gerjan de Lange

7      Dennis van de Veen

8      Hendrik de Jonge

 


Mededeling trainingen en teamindeling jeugd

Bij deze een aantal mededelingen mbt de trainingen en de teamindelingen.

Inmiddels is helder dat vanaf maandag 14 juni het sportpark gaat sluiten. Eventuele alternatieven zijn praktisch niet haalbaar. Komende week zijn dus de laatste trainingen voor alle teams.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de teamindelingen. We zullen dinsdag 8 juni rond 17:00 uur de teamindelingen van de O10 t/m O19 via de site communiceren. Voor de O7 t/m O9 hebben we nog iets meer tijd nodig ivm een aantal last-minute aanmeldingen.

Eventuele vragen en opmerkingen over de teamindeling kunnen gemaild worden naar jeugdcommissie@fczuidlaren.nl


Vacature: Vrijwilligerscommissie!

Bij FC Zuidlaren kijken wij er naar uit om vanaf het komende seizoen de binding tussen de vereniging, leden en vrijwilligers weer op een enthousiaste en gezellige manier te versterken en te coördineren. Vanwege deze reden wordt er met ingang van het komende seizoen een vrijwilligerscommissie opgetuigd waarvoor nog meerdere vrijwilligers worden gezocht! De functieomschrijving is als volgt:

Doel:

Het doel van de vrijwilligerscommissie is het waarborgen van de continuïteit van een evenwichtig vrijwilligersbestand door de uitvoering van het vrijwilligersbeleid voor te leven en te ondersteunen (5 B’s: Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen).

Functie-inhoud:

 • Bijhouden van een database met daarin alle leden, ouders van jeugdleden en andere potentiële vrijwilligers en hun kwalificaties en wensen.
 • Bijhouden van een database waarin staat wie binnen FC Zuidlaren welke taken uitvoert.
 • Functieomschrijvingen opstellen voor alle functies binnen FC Zuidlaren en deze bijhouden.
 • Een adviserende rol spelen in de juiste match tussen de vacatures binnen FC Zuidlaren en de interesses, wensen en competenties van de (potentiële) vrijwilliger.
 • Maatregelen nemen om vrijwilligers aan te trekken voor functies waarin (chronische) tekorten aan vrijwilligers zijn.
 • Commissies en bestuur adviseren en ondersteunen in een planmatige manier van werken (o.a. opstellen van draaiboeken) en van begeleiden en opleiden van vrijwilligers (o.a. jaarlijkse evaluatie, scheppen van scholingsmogelijkheden).
 • Stimuleren en faciliteren van bestuur en commissies in acties die erop gericht zijn waardering voor de inzet van vrijwilligers uit te drukken en in acties rondom “lief en leed”.
 • Fungeren als aanspreekpunt/loket voor maatschappelijk stages.
 • Inventariseren van de wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers.
 • Trends en veranderingen omtrent vrijwilligerszaken binnen de vereniging signaleren en deze zo nodig melden bij bestuursleden.

Tijdsbesteding:

 • Ongeveer 1 keer in de 2 maanden overleggen. Incidenteel extra als dat nodig is.
 • Binnen de commissie wordt een taakverdeling gemaakt.
 • Je kan de taken waar jij verantwoordelijk voor bent redelijk flexibel inplannen afhankelijk van je eigen agenda.
 • Incidenteel extra inzet voor projecten.

Geboden wordt:

 • Een functie waarbij je midden in de vereniging staat en waarin je veel contact hebt met verschillende leden en ouders van leden.
 • Een functie waarin je een actieve bijdrage levert aan het klimaat/de cultuur van FC Zuidlaren.
 • Een functie waarin je een bijdrage levert aan de continuïteit van FC Zuidlaren door het mobiliseren van vrijwilligers.

Heb je interesse in deze functie of andere vragen? Neem dan contact op met Remco Spanhoff via 06-57476966 of r.b.h.spanhoff@gmail.com!


FC Zuidlaren start met O23 team

 

FC Zuidlaren  is een bloeiende vereniging met veel jeugdige en volwassen voetballers. De overstap van een jeugdspeler naar een seniorenteam is soms best groot. We merken dat er vaak jonge spelers zijn die na het spelen in een O19 team weinig ruimte krijgen om zich nog verder door te ontwikkelen als jongvolwassen voetballer.

We zijn als club hierop ingesprongen door een O23 team te gaan opstarten. De club wil met dit initiatief de kans op speeltijd én ontwikkeling bij jonge spelers vergroten. In de fase dat ze (nog) niet in het 1e elftal spelen, maar ook geen jeugdspelers meer zijn wil de club met dit initiatief de kans op speeltijd en ontwikkeling bij jonge spelers vergroten.

Met gepaste trots kunnen wij ook de trainer presenteren voor dit nieuwe 023 team. Joost Lutke (UEFA B) gaat dit team volgend seizoen begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden.

Voor de jonge talentvolle spelers bij FC Zuidlaren is dit een verlenging van hun jeugdopleiding. Het O23 team zal gaan bestaan uit spelers van 17 tot 23 jaar. Er wordt twee keer per week getraind onder leiding van een eigen trainer. Het team zal op divisie niveau in de (O23) competitie ingedeeld gaan worden.

Interesse als speler? Speel je op dit moment nog niet bij FC Zuidlaren maar ben je geïnteresseerd geworden om als speler deel uit te gaan maken van dit team? Neem dan contact op met Arno Nijenbanning  (Hoofd Jeugd Opleiding), mail: hoofdopleiding@fczuidlaren.nl


Paul Raveneau en FC Zuidlaren verlengen het contract.

Door de corona crisis heeft trainer Paul Raveneau de selectie van FC Zuidlaren nog maar enkele duels onder zijn hoede gehad.

Toch is er vanuit FC Zuidlaren erg veel vertrouwen in Paul om met hem de ingeslagen weg voort te zetten.

Omdat ook Paul het prima naar zijn zin heeft bij onze club zijn beide partijen gelukkig met het verlengen van het contract.

 

Op de foto Paul Raveneau en Michel Kral namens het bestuur bij het ondertekenen van het contract.


Oliebollenmixtoernooi 2020

Als gevolg van de harde lockdown voor de komende 5 weken zijn alle binnensportlocaties gesloten. Het Oliebollenmixtoernooi kan dus helaas NIET door gaan...... in de Zwet!!

MAARRR....... we houden het gewoon op sportpark Wenakkers! Hetzelfde concept, maar met een paar kleine verschillen; De tijden zijn iets veranderd en je moet je iets warmer aankleden! En na afloop hebben we warme chocolademelk en oliebollen op het terras!

Dus de opdracht voor het doorgeven van deelnemers blijft staan. Uiterlijk 23 december!

------------------------------------------------------------------------
OORSPRONKELIJKE BERICHT

Oliebollenmixtoernooi 2020

Helaas heeft Corona ook invloed op ons traditionele Oliebollenmixtoernooi. Na overleg met de gemeente en met het beheer van de Zwet, kunnen we het gelukkig toch deels door laten gaan. Met wel een aantal aanpassingen:
O19 en de senioren mogen helaas niet
De kantine en kleedkamers zijn dicht. Kom dus omgekleed naar de Zwet
Ouders zijn (nog steeds) niet welkom
Kom 10 minuten voor aanvang naar de Zwet (niet eerder) en ga na afloop gelijk weer naar huis
Omdat de kantine gesloten is, slaan we de oliebollen dit jaar even over.
Aanmelden voor het Oliebollenmixtoernooi gaat via je leider. Deze geeft de namen van de deelnemers uit zijn/haar team door aan de organisatie. Dit kan tot uiterlijk woensdag 23 december. Doe dat dus zsm!!!

Voor de duidelijkheid......we spelen per combinatie van leeftijdscategorieën een toernooitje in de zaal en alle spelers die zich hebben aangemeld worden gemengd en in teams ingedeeld door de organisatie. Tot en met O11 speelt op een klein veld en vanaf O12 wordt er op groot veld gespeeld. We gaan er weer een groot voetbalfestijn van maken!

Jeugd Technisch Kader