Doelstellingen bestuur

In ALV van 20 november 2017 heeft het bestuur de speerpunten en doelstellingen voor de komende 2 jaren gepresenteerd, deze zijn door de ALV geaccordeerd.

Hieronder een opsomming daarvan.

 • Verstevigen van de organisatie (commissies in positie, actiegericht werken)
 • Jeugdopleiding optimaliseren (uitvoering jeugdbeleidsplan, waar nodig bijstellen)
 • POD (positief opgroeien in Drenthe) verder vormgeven binnen de vereniging
 • Vergroten senioren afdeling
 • Vergroten zaalvoetbal afdeling
 • Geen contributiestijging (doelstelling op termijn is verlaging doorvoeren)
 • Financieel gezonde exploitatie en eigen vermogen vergroten (acties en activiteiten organiseren, kantine vol gezelligheid, contributies 100% via automatische incasso, investeren waar nodig, kosten zoveel als mogelijk beperken waar haalbaar)
 • Communicatie binnen en buiten de vereniging (transparant en eerlijk)
 • Vastgestelde kernwaarden en normen bewaken en doorleven als collectief
 • Accommodatie beleidsplan gemeente Tynaarlo (gezonde en verstandige afspraken voor de langere termijn met de gemeente maken, deels privatiseren)
 • Maatschappelijk betrokken (wat kan de vereniging betekenen voor het dorp)
 • Duurzaam en energieneutraal sportcomplex (een ‘groene’ vereniging met laag energieverbruik; integraal onderdeel van accommodatiebeleidsplan)
 • De gezelligste vereniging van Drenthe zijn, waarbij voetbalplezier voorop staat!