Informatie

Coördinator: Jan Geert Mulder mulderrenses@hetnet.nl

Wedstrijddag: Maandag van 21.15 uur tot 22.15 uur

Locatie: Sporthal De Zwet, De Klencke 32, 9472 RN Zuidlaren

Aan- en afmelden: Ledenadministratie FC Zuidlaren ledenadministratie@fczuidlaren.nl

Leden die structureel willen zaalvoetballen, dan is dat in de reguliere zaalvoetbalcompetitie senioren. Hierin mag je voetballen vanaf het moment dat je 15 jaar bent geworden.

In de lagere klassen wordt regionaal gevoetbald. Hoe hoger qua klasse, des te groter de reisafstanden.