Kantinecommissie

Bekijk het kantine rooster en de telefoonlijst via Roosters Hier is tevens een handleiding kantinedienst te vinden.

Functie Naam Telefoon Email
Voorzitten & Coördinator Miriam van Leeuwen 06-36180057 kantinecommissie@fczuidlaren.nl
Coördinator Donald Hoogeveen 06-50437026
Coördinator Rick Lamain 06-23557537
Coördinator Wouter Groenewold 06-47582732
Coördinator Judith Lutke 06-41042477
Coördinator Ria Gerritsen 06-22692291