Kantinecommissie

Bekijk het kantine rooster via Roosters Hier is tevens een handleiding kantinedienst te vinden.

 

Functie Naam Telefoon Email
Voorzitter John Meijer 06-29595997 kantinecommissie@fczuidlaren.nl
Coördinator Gonny Nieborg 06-34630189
Coördinator Eildert Jager 06-55215820
Coördinator Wouter Groenewold 06-47582732
Coördinator Henriëtte Schadenberg 06-43017246
Coördinator VACANT
Inkoper Anneke Doornbos