Op 11 april as vindt de ALV FC Zuidlaren plaats om 20.00u. De  financiële stukken en de notulen van de laatste ALV zijn  ter inzage. Graag vooraf een afspraak maken met Theo van der Lageweg, Tel 0621542446 om de stukken in te zien.
Het is belangrijk dat de aanmelding voor de ALV voor 21 april as plaats vindt  bij secretaris@fczuidlaren.nl ovv naam en emailadres.  Bij de aanmelding moeten de vragen ingediend worden voor de ALV,  indien van toepassing.