Locatie: Wenakkers

Start​: 20.00u

Agenda 

1. Opening vergadering 

2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering

3. Vaststelling Jaarrekening 2022/2023

4. Verslag van de kascommissie ( Michiel Robbe en Jaap de Ruiter)

5. Begroting 2024/2025

6. Vacature Voorzitter en Secretaris

7. Uitbreiding bestuur en Bijzondere ALV 9 oktober 2024 

8. Zorg bezetting commissies 

9. Verduurzamen project en cijfers

10. Update velden

11. Rondvraag en Sluiting vergadering