Velden speelklaar maken.

Willen de begeleiders er rekening mee houden dat de velden voorafgaand aan de wedstrijd nog speelklaar gemaakt dienen te worden? Dat houdt in dat de doelen op hun plaats moeten komen (deze staan op slot) en dat de cornervlaggen geplaatst moeten worden (in het materiaalhok). De sleutels zijn verkrijgbaar bij het bestuurslid van dienst.