Vanuit de kantinecommissie,

Het seizoen is weer begonnen en de kantine draait weer volop met enthousiaste kantinecoördinatoren en teams van dienst. Inmiddels is de planning van het rooster van de teams van dienst rond. Deze planning rondkrijgen heeft in het begin van het seizoen enige voeten in aarde aangezien de wedstrijdschema’s laat bekend zijn. Dit heeft de afgelopen weken links en recht voor wat onduidelijkheid gezorgd. Het is een intensieve klus geweest en inmiddels zijn alle wedstrijden bekend en is de klus geklaard. Je kunt hier het kantinedienst rooster downloaden.

Wij zijn als kantinecommissie blij dat er nieuwe vrijwilligers zich als kantinecoördinatoren hebben aangemeld om ons team en de club te komen versterken. De kantinecoördinatoren ondersteunen de teams van dienst tijdens het draaien van een kantinedienst. De kantinecoördinatoren zijn op de hoogte van de activiteiten die tijdens deze dienst ondernomen moeten worden. Aan het begin van een dienst krijgen de teams van dienst een briefing en wordt er doorgesproken wie welke taak op zich neemt. Er ligt een map met informatie voor de kantinecoördinatoren en de teams van dienst bij de bar.

We merken dat de teams van dienst met veel enthousiasme de kantinewerkzaamheden uitvoeren en dat er steeds meer routine ontstaat tijdens deze diensten. De één springt spontaan achter de frituur terwijl een ander zich stort op het maken van de ranja/thee en weer een ander draait de bar en heeft het druk met koffie schenken en drankjes pakken.

We krijgen regelmatig terug van de teams van dienst dat er tegen het draaien van de dienst opgezien wordt omdat men nog niet goed weet wat er van hen verwacht wordt. Door de briefing vooraf (kassa instructie, kantine instructie, keukeninstructie, barinstructie enzovoort) en de ruimte om vragen over de dienst te stellen is het draaien van een kantinedienst een leuke en betrokken clubaangelegenheid.

Er is altijd ruimte voor verbetering dus tips zijn welkom. Wat nog meer welkom is zijn vrijwilligers die de kantine en de club komen ondersteunen. Zo kunnen wij in de kantine nog wel enkele coördinatoren gebruiken om ons team te komen ondersteunen. Je ziet veelal dezelfde vrijwilligers achter de bar staan en zij doen dit met veel plezier, toch is het fijn als er meer ondersteuning komt zodat de kantine voldoende en enthousiast bezet kan blijven. Vrijwilligers zijn hard nodig om de club te ondersteunen en de contributies zo laag mogelijk te houden. Om kantinediensten te draaien moet je 16 jaar of ouder zijn.

Wil jij liever geen kantinecoördinator zijn maar vind jij het wel leuk om geregeld een kantinedienst te draaien (ook gezellig tijdens feesten en toernooien), meld je dan gerust aan als kantine vrijwilliger en geef door wanneer jij beschikbaar bent voor een kantinedienst.

Wil je vrijwilligers werk doen bij de club maar niet in de kantine ook dat kan zoals bijvoorbeeld; trainer, begeleider, schoonmaakploeg, onderhoud gebouw, ondersteuning bij toernooien, commissies of andere zaken meldt je aan via: dit formulier

Het is soms nog onduidelijk dat het draaien van een kantinedienst als team van dienst een verplicht karakter heeft. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het huishoudelijk regelement Artikel 7 regel 10.

Wij begrijpen dat het voor de begeleiders van de teams lastig is om ook de teams van dienst te regelen. Onze tip is om hier 1 van de ouders van het team voor aan te stellen om een schema te maken, zodat er voldoende ouders aangeleverd worden tijdens hun team van dienst.

Ruilingen dienen ouders onderling te regelen, dit valt binnen de verantwoordelijkheid van het team en niet binnen de verantwoordelijkheid van de kantinecommissie of de planner van het kantinedienst rooster.

Wij van de kantinecommissie maken er graag een feestje van, samen met jullie hulp wordt het nog gezelliger.

 

Tot snel in de kantine,

Sportieve groet Miriam van Leeuwen