Het blijkt dat het niet altijd even duidelijk is bij wie je terecht kan met vragen en/of opmerkingen.

In onderstaand schema is daarom weergegeven hoe de communicatielijnen voor Jeugdzaken zijn ingericht.

Voor ouders is de trainer eerste aanspreekpunt als het om de trainingen gaat en voor overige zaken is de leider eerste aanspreekpunt. Trainer en leider schakelen met elkaar als het gaat om algemene teamzaken. Daarnaast is HJO overstijgend aanspreekpunt voor het geval ouders er niet met de trainer uitkomen en is de jeugdcoördinator per leeftijdscategorie er voor de bijzonderheden die ouders niet met de leider kunnen bespreken.

Voor de trainer is HJO aanspreekpunt als het om technische zaken gaat. Overige zaken worden doorgegeven aan de jeugdcoördinator per leeftijdscategorie

Voor de leider is de jeugdcoördinator per leeftijdscategorie aanspreekpunt. Daarnaast is de voorzitter van de Jeugdcommissie overstijgend aanspreekpunt en voor het geval de leider er niet met jeugdcoördinator uitkomt.

HJO bespreekt technische zaken met Jeugd Technisch Kader (JTK) en Voorzitter van de Jeugdcommissie bespreekt alle overige zaken met de Jeugdcommissie (JC).
Daarnaast is er een continue afstemming tussen JTK en JC over alle Jeugdzaken.

Alle interne en externe communicatie m.b.t. Jeugdzaken gaan via HJO, JC en JTK
Email: jeugdcommissie@fczuidlaren.nl of jtk@fczuidlaren.nl

Klik hier voor een wie is wie van JTK en JC.