Corona Protocol FC Zuidlaren – Informatie voor bezoekers

Ook bij FC Zuidlaren zijn we genoodzaakt om rekening te houden met de richtlijnen vanuit het RIVM en de KNVB. Dat heeft geresulteerd in een Coronaprotocol voor de komende periode. Hieronder staan de belangrijkste regels, die vooraf handig zijn om te weten. Uitgebreidere info is te vinden op onze website en ter plekke als u aan bent gekomen op ons sportpark.

  • O7, O8, O9 en O10 teams vragen we om reeds omgekleed op ons sportpark te verschijnen. Voor deze teams hebben we GEEN kleedkamer beschikbaar. Er kan derhalve ook niet gebruik gemaakt worden van de douches. Bij regen zullen we voor alle teams in totaal 1 kleedkamer beschikbaar stellen om evt. tassen achter te laten. In alle andere gevallen graag de tassen meenemen naar het veld.
  • O11 t/m seniorenteams worden wel in een kleedkamer geplaatst.
  • O19 en seniorenteams vragen we om in kleinere groepen te douchen. Er mogen per kleedkamer 3 personen tegelijk in de doucheruimte. Om wat snelheid in de doorstroom van de kleedkamers te houden vragen we iedereen ook om kort te douchen.
  • Het deel van het gebouw waarin de kleedkamers zich bevinden is ALLEEN voor spelers en teambegeleiders. Ouders en supporters zijn daar niet welkom.
  • Onze kantine heeft een ingang en een uitgang en in de gang en op andere plekken worden looprichting aangegeven. Houdt u zich aan deze richtlijnen.
  • De kantine is geopend, maar er kan slecht op 2 plekken aan de bar besteld worden. Consumpties bij voorkeur buiten nuttigen, op het (uitgebreide) terras.
  • Personen ouder dan 18 jaar houden overal op ons sportpark minimaal 1,5 meter van elkaar en van (jeugd)spelers, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen.
  • Bij de entree van de kantine, de kleedkamers en de toiletten staat desinfectiemiddel. Gebruik dit als u hierlangs komt.

Wanneer we ons allemaal aan deze afspraken houden, blijven we allemaal gezond.

Met sportieve groet

FC Zuidlaren