Bij FC Zuidlaren werken we hard aan het creëren van een positieve cultuur, waarin onze jeugdspelers zich optimaal kunnen ontwikkelen en minder snel afhaken. Daarbij hebben wij uw hulp hard nodig!

FC Zuidlaren wil graag een vereniging zijn met een positieve clubcultuur. In het algemeen zie je in de sport helaas vaak veel negatief gedrag terug: coaches praten vooral over wat hun spelers niet goed doen, spelers kraken elkaar af en ageren tegen de scheidsrechter, ouders roepen in hun enthousiasme langs de lijn niet altijd het meest handige, noem maar op.

FC Zuidlaren wil juist een voorbeeld zijn van een club waar het anders gaat. Waar mensen vooral bezig zijn met wat er wel goed gaat en met de kracht van spelers. En gepast met elkaar omgaan. Want wij geloven erin dat in zo’n cultuur onze spelers zich beter kunnen ontwikkelen en dus betere prestaties zullen neerzetten.

Drop-outs

Ook is met onderzoek aangetoond dat in zo’n positieve cultuur minder pubers afhaken. Dat vinden wij belangrijk, want in Nederland worden miljoenen jonge kinderen lid van sportverenigingen maar zegt voordat ze volwassen zijn tweederde (!) het lidmaatschap op. Als ze regelmatig in beweging en in de structuur van een vereniging blijven, zijn ze gezonder, doen ze het beter op school, hangen ze minder vaak op straat, noem maar op. Dat zien wij als onze maatschappelijke rol.

Bovendien zitten er ongetwijfeld talenten tussen en vrijwilligers voor de toekomst. En ze leren door sport ongelooflijk veel waar ze de rest van hun leven iets aan hebben, zoals omgaan met winst en verlies en samenwerken in een team; lessen die ze op andere manieren lastig meekrijgen. In een positieve clubcultuur leren ze bovendien de kracht van positiviteit kennen, wat ze later ook meenemen op het werk, bij de opvoeding van hun kinderen, etc.!

Activiteiten

Het neerzetten van een positieve clubcultuur heeft tijd nodig; we hopen dat u ons die tijd gunt en ons wilt helpen om aan die cultuur te werken. Wij krijgen hierbij ondersteuning van het kennis- en trainingscentrum Positief Coachen. Deze stichting heeft in onze gemeente al een theatervoorstelling gegeven voor vertegenwoordigers van sportclubs. Bij onze vereniging verzorgt de stichting bijeenkomsten voor bestuurs- en commissieleden en bijeenkomsten voor trainers en –coaches (over het effectief begeleiden van jeugdspelers). Ook komt ze een avond verzorgen voor de ouders van onze jeugdleden over hoe zij hun kind in de sport het beste kunnen begeleiden. Meer informatie daarover volgt.

Stichting

Positief Coachen is een initiatief van onder andere sportwetenschapper Jacques van Rossum van de Vrije Universiteit Amsterdam. De stichting werkt samen met partijen als sportbonden en NOC*NSF, lokale sportbureaus, overheden en onderwijsinstellingen. Haar programma is wetenschappelijk onderbouwd en gestoeld op praktijkervaringen van topcoaches.

Stichting Positief Coachen toont met onderzoek de effecten in de praktijk aan. Kernbegrippen van het programma, dat concrete tools kent, zijn: plezier en zelfvertrouwen.

  • Wanneer:  22-11-2017
  • Tijdstip:     19.00 uur
  • Voor wie:   Trainers en begeleiders