Het seizoen is nagenoeg ten einde en dat betekent dat er groot onderhoud kan worden gepleegd aan de velden. In de week van 21 juni a.s. zullen de velden A en B en de Trainingsvelden 1 en 2 worden klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Deze mogen vanaf 21 juni niet meer betreden worden. De gemeente zal de vaste doelen gaan verwijderen tijdens de zomerstop periode.

De velden C en D mogen tot 1 juli a.s. nog worden gebruikt voor het gezamenlijke mixtoernooi en voor trainingen. Let op dat de doelmonden gemeden dienen te worden en er dus met de verplaatsbare doelen gewerkt dient te worden.