Herkent u dat? Dat u bij de wedstrijden van uw zoon of dochter ingedeeld staat om te fluiten of te vlaggen en dat u denkt “hoe zit het ook al weer met buitenspel”? Of dat u bij een wedstrijd staat te kijken en dat u zich afvraagt waarom de scheidsrechter fluit of een vrije trap geeft?

Om deze vragen (en nog veel meer) te beantwoorden is de jeugdcommissie van plan om in april/mei een informatieavond te organiseren waarin de basisregels van het voetbal aan ouders, begeleiders en andere belangstellenden worden uitgelegd. Het is immers leuker om naar wedstrijden te kijken als u de regels goed kent. Daarnaast hopen we dat het u helpt bij het fluiten en vlaggen van de jeugdwedstrijden.

Om een idee te krijgen of er voldoende animo voor zo’n avond is, vragen we of u uw belangstelling voor 7 april kenbaar wilt maken bij de Jeugdcommissie (jeugdcommissie@fczuidlaren.nl).

Wij kijken uit naar uw reactie!