Alle trainers en leiders worden vriendelijk verzocht alle materialen zoal kleding, sleutels, etc. op 19, 20 of 21 juni a.s vanaf 19.30 uur in te leveren op de club. Tijdens deze avonden zijn Jeroen Springelkamp en de Jeugdcommissie aanwezig voor inname van deze spullen.
Trainers die volgend jaar geen training meer verzorgen, worden ook verzocht hun jas in te leveren. Mocht je verhinderd zijn op genoemde data, dan graag met Jeroen Springelkamp of Michel Kral een ander moment afspreken.