Hans de Graaf (foto via tynaarlo.christenunie.nl)

Beste leden,

Hans de Graaf kan zijn bestuurlijke taak als penningmeester helaas niet langer uitoefenen binnen de vereniging, dit in verband zijn aanstelling als nieuwe wethouder binnen de gemeente Tynaarlo. Het bestuur dankt Hans voor zijn enorme inzet van de afgelopen periode en feliciteert hem met zijn benoeming als wethouder. Wij wensen  Hans veel succes met zijn nieuwe functie! Een afscheidsborrel staat nog op het programma in de loop van het seizoen. De bestuurlijke taak van penningmeester is binnen het bestuur ondertussen voorlopig overgedragen aan Peter Zuidhof. In- en uitschrijving in de Kamer van Koophandel heeft ondertussen plaatsgevonden.

Namens bestuur,

Richard van Leeuwen
Voorzitter


Privacy Preference Center