In de teamindelingen zijn naar aanleiding van vragen, reacties en nieuwe aanmeldingen nog een aantal wijzigingen doorgevoerd.