Het afgelopen jaar heeft er diverse keren een oproep gestaan voor de toernooicommissie. Er zijn in deze commissie dringend nieuwe leden nodig, om de Rabobank toernooien aan het eind van het seizoen te organiseren. De toernooidagen zijn erg belangrijk voor de club. Denk alleen al aan de uitstraling, gezelligheid en kantine-inkomsten. Maar het belangrijkste het plezier wat de spelers en speelsters beleven aan onze toernooien.

Omdat de voorbereidingen op het toernooi voor 2019 nu ongeveer moeten beginnen, zijn we dus met spoed op zoek naar mensen die zitting willen nemen in de toernooicommissie. We nemen hier tot het eind van november de tijd voor. Als er tegen die tijd geen vrijwilligers zijn is de kans groot dat we geen toernooi kunnen organiseren aan het eind van het seizoen. Bij een vereniging met zoveel leden zou dat natuurlijk niet nodig moeten zijn!

Wat wordt er van de toernooicommissie verwacht?

Taken & verantwoordelijkheden

  • Aanspreekpunt voor leiders/teams mbt inschrijving voor toernooien.
  • Contact met JC en KC mbt toernooien
  • Verzamelen van toernooi uitnodigingen van andere clubs.
  • Toewijzen van (minimaal) 1 extern toernooi per jeugdteam einde seizoen.
  • Uitnodigen andere clubs voor onze eigen Rabobank jeugdtoernooien einde seizoen.
  • Organiseren van onze eigen Rabobank jeugdtoernooien einde seizoen.

Samenstelling

De toernooicommissie bestaat uit 3 tot 5 personen. Van deze personen treed er in ieder geval 1 iemand op als aanspreekpunt voor trainers, leiders en Jeugdcommissie. Taken binnen de toernooicommissie kunnen naar believen verdeeld worden onder de leden van de commissie

Hoeveel tijd kost deze functie?

Sept-okt              weinig tot geen tijd

Nov-dec              1 uur per week

Jan-feb                weinig tot geen tijd

Mrt-apr               1 uur per week

Mei-Juni              2-3 uur per week (met zwaartepunt half juni)

Jul-Aug                weinig tot geen tijd

 

Op welke momenten is jouw tijd en inzet nodig?

In principe kan je je tijd inzetten op de momenten dat het jou goed uitkomt. Alleen wordt je inzet en aanwezigheid verwacht op de dagen dat onze eigen Rabobank jeugdtoernooien (eind juni) ingepland zijn.

Er is een draaiboek aanwezig voor het toernooi. Je hoeft dus niet alles zelf op te bouwen, maar kunt het draaiboek van de voorgaande jaren gebruiken. Uiteraard wordt je, waar nodig, ook bijgestaan door de jeugdcommissie en het bestuur.

Aanmelden voor de toernooicommissie? Of heb je vragen? Dat kan bij Allard van Weringh

(06-27293956) of allardvanweringh@hotmail.com