Helaas zijn de 3 velden waar we afgelopen voorjaar en zomer mee aan de slag zijn geweest, de komende maanden nog niet bruikbaar. Het gras op zowel het hoofdveld als beide trainingsvelden, heeft nog even tijd nodig om goed in te klinken en te groeien. Tegelijkertijd beginnen alle trainingen en oefenwedstrijden ook alweer. Dat betekent dat we moeten improviseren.

Zoals het nu lijkt kunnen we pas in november weer op al onze eigen velden terecht. Nu willen we niet direct de velden die wel beschikbaar zijn (B, C en D) in het begin van het seizoen zodanig overbelasten dat we daar aan het einde van het seizoen last van krijgen. Bovendien beschikken we dus tijdelijk maar over 1 veld met verlichting (B-veld), dus we zullen deels moeten uitwijken naar een andere locatie. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met VV Zuidlaarderveen (VVZ). We mogen gebruik maken van hun velden en kleedkamers op de momenten dat zij er geen gebruik van maken.

Een van de 2 velden beschikt over verlichting, dus daar kunnen we een groot deel van onze avond trainingsgroepen mee opvangen. Toch zullen er teams op andere dagen en tijden moeten trainen dan dat ze gewend waren.

Bij het leggen van de trainingspuzzel hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  • De jongste jeugd t/m O12 traint gewoon bij FCZ. Die willen we niet het hele eind naar VVZ laten rijden en daarnaast zijn zij geen grote belasting voor onze velden.
  • Jeugdtrainers die in deze onderbouw training geven, willen we zo veel mogelijk ook zelf bij FCZ laten trainen. Zij hoeven niet heen en weer te reizen tussen de 2 locaties.
  • Zaterdag 1 en O23 traint bij FCZ omdat de meeste van onze selectietrainers (die vaak ook een onderbouwgroep onder hun hoede hebben) zelf in een van die teams spelen.

Deze uitgangspunten en heel veel hoofdbrekens hebben geresulteerd in onderstaande planning. In deze planning zijn de meest opvallende zaken:

  • Zowel Zaterdag 2,3 en 4 als JO19 2 & 3 trainen op maandag en donderdag bij VVZ
  • Zondag 3, 35+ en de dames trainen op dinsdag bij VVZ
  • JO14-2, JO15-2 en JO19-4 trainen op maandag en woensdag bij VVZ
  • JO15-1 traint op dinsdag en donderdag bij VVZ
  • Een aantal teams heeft een iets kortere trainingstijd dan dat ze gewend zijn.

Dit alles betekent dat de trainingsmaterialen van de teams die bij VVZ trainen ook tijdelijk daar worden opgeslagen en dat de trainers van die teams verantwoordelijk zijn voor het correct afsluiten van de accommodatie van VVZ.

Zoals gezegd hanteren we in eerste instantie deze planning t/m eind oktober. Mogelijk kunnen we eerder terug naar de oude situatie, maar zodra we daar meer over weten, hoort u het ook. Het is even behelpen de komende maanden, maar als we allemaal wat geven en nemen, gaan we hier prima doorheen komen.

We wensen iedereen heel veel (Covid-19 vrij) voetbalplezier dit seizoen.

Jeugdcommissie, Jeugd Technisch Kader, Seniorencommissie en Dagelijks Bestuur