Bij FC Zuidlaren kijken wij er naar uit om vanaf het komende seizoen de binding tussen de vereniging, leden en vrijwilligers weer op een enthousiaste en gezellige manier te versterken en te coördineren. Vanwege deze reden wordt er met ingang van het komende seizoen een vrijwilligerscommissie opgetuigd waarvoor nog meerdere vrijwilligers worden gezocht! De functieomschrijving is als volgt:

Doel:

Het doel van de vrijwilligerscommissie is het waarborgen van de continuïteit van een evenwichtig vrijwilligersbestand door de uitvoering van het vrijwilligersbeleid voor te leven en te ondersteunen (5 B’s: Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen).

Functie-inhoud:

 • Bijhouden van een database met daarin alle leden, ouders van jeugdleden en andere potentiële vrijwilligers en hun kwalificaties en wensen.
 • Bijhouden van een database waarin staat wie binnen FC Zuidlaren welke taken uitvoert.
 • Functieomschrijvingen opstellen voor alle functies binnen FC Zuidlaren en deze bijhouden.
 • Een adviserende rol spelen in de juiste match tussen de vacatures binnen FC Zuidlaren en de interesses, wensen en competenties van de (potentiële) vrijwilliger.
 • Maatregelen nemen om vrijwilligers aan te trekken voor functies waarin (chronische) tekorten aan vrijwilligers zijn.
 • Commissies en bestuur adviseren en ondersteunen in een planmatige manier van werken (o.a. opstellen van draaiboeken) en van begeleiden en opleiden van vrijwilligers (o.a. jaarlijkse evaluatie, scheppen van scholingsmogelijkheden).
 • Stimuleren en faciliteren van bestuur en commissies in acties die erop gericht zijn waardering voor de inzet van vrijwilligers uit te drukken en in acties rondom “lief en leed”.
 • Fungeren als aanspreekpunt/loket voor maatschappelijk stages.
 • Inventariseren van de wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers.
 • Trends en veranderingen omtrent vrijwilligerszaken binnen de vereniging signaleren en deze zo nodig melden bij bestuursleden.

Tijdsbesteding:

 • Ongeveer 1 keer in de 2 maanden overleggen. Incidenteel extra als dat nodig is.
 • Binnen de commissie wordt een taakverdeling gemaakt.
 • Je kan de taken waar jij verantwoordelijk voor bent redelijk flexibel inplannen afhankelijk van je eigen agenda.
 • Incidenteel extra inzet voor projecten.

Geboden wordt:

 • Een functie waarbij je midden in de vereniging staat en waarin je veel contact hebt met verschillende leden en ouders van leden.
 • Een functie waarin je een actieve bijdrage levert aan het klimaat/de cultuur van FC Zuidlaren.
 • Een functie waarin je een bijdrage levert aan de continuïteit van FC Zuidlaren door het mobiliseren van vrijwilligers.

Heb je interesse in deze functie of andere vragen? Neem dan contact op met Remco Spanhoff via 06-57476966 of r.b.h.spanhoff@gmail.com!