Beste leden,

De staat van de nieuwe velden houdt de gemoederen nogal bezig zo hebben wij gemerkt. Wij waarderen de betrokkenheid en bezorgdheid omtrent dit onderwerp.

Weet dat wij hierover goed en constructief in gesprek zijn met de gemeente en dat de gemeente met de aangehaakte partijen (aannemer en betrokken ingenieursbureau) alles doet wat binnen de mogelijkheden ligt om de velden zo snel mogelijk in goede staat te brengen.

De reden van de huidige staat van de velden is dat de grasmat nog heel jong is. Door bekende omstandigheden kon er pas medio juni 2021 worden ingezaaid en na een korte zomerperiode waarin de mat moest zetten, was er al de roep om erop te kunnen spelen. Logisch en wenselijk, maar voor de grasmat niet ideaal. De koude winterperiode heeft ook niet bijgedragen aan de kwaliteit van de grasmat. Als het nog te koud is, groeit er geen gras!

De komende tijd als het warmer en groeizamer weer wordt, zullen de velden worden bemest, belucht en worden doorgezaaid. De verwachting is dat de kwaliteit van de mat snel zal verbeteren, al hebben wij wel moeder natuur nodig om dat te realiseren. Warmer weer en zo nu en dan een lekkere bui (niet sproeien, want dat maakt gras lui, komen de wortels te hoog te liggen en schop je de bovenlaag er zo weer vanaf).

Als vereniging kunnen wij de gemeente hierbij helpen. Daarom hebben wij afgesproken dat een groot aantal trainingen verschuiven van T1 en T2 naar de velden C en D. De teams die trainen op het hoofdveld verschuiven per direct naar de trainingsvelden. Op het hoofdveld wordt dus niet meer getraind. Op wedstrijddagen zal er qua planning kritisch worden gekeken naar de indeling van het hoofdveld waarbij de insteek is zoveel mogelijk het hoofdveld te ontlasten de komende periode.

Wij realiseren ons dat dit een uitdagende planning in de hand werkt. Laten wij samen zo goed mogelijk naar oplossingen kijken. Op die manier helpen wij mee om z.s.m. de velden op peil te krijgen. Heb net als de specialisten vertrouwen in een goede afloop. De groeizame periode is op komst!

Tot slot het verzoek aan de trainers en de teams om dagelijks na afloop van de trainingen de doelen naar de zijkanten te schuiven zodat deze tijdens het onderhoud niet in de weg staan.

Met sportieve groet,

Bestuur FC Zuidlaren